Garantija/Prekių grąžinimas

Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija, jei nenurodyta kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekes pirkėjui.

Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

Pirkėjas praranda teisę į garantiją, jei jis ar jo įgalioti asmenys, pažeidė prekių transportavimo, sandėliavimo, surinkimo, naudojimo, priežiūros bei eksploatacijos taisykles ir instrukcijas. Su prekių priežiūros ir eksploatacijos taisyklėmis bei kita aktualia informacija pirkėjas yra supažindamas pardavimo metu.

Aptiktus prekių defektus pirkėjas privalo fiksuoti prieš jų surinkimą. Nufotografuotus pažeidimus, trumpą jų aprašymą bei užsakymo-pirkimo-pardavimo sutarties kopiją pirkėjas turi nedelsiant atsiųsti pardavėjui elektroniniu paštu servisas@balduturgus.lt

Prekės trūkumų šalinimui, pirkėjas turi pristatyti prekes ar detales į pirkimo vietą bei pateikti reikiamus pirkimo dokumentus. Sutvarkytas prekes ar pakaitines detales pirkėjas pasiima iš pirkimo vietos.

Prekėms, pagamintoms Lietuvoje, trūkumų šalinimas trunka iki 30 darbo dienų, o prekėms, pagamintoms užsienyje iki 60 darbo dienų.

Garantija netaikoma nukainuotoms prekėms bei natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniui audiniui.

Tinkamos kokybės baldai, remiantis Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklėmis nėra grąžinami.

Garantinio aptarnavimo ir prekių grąžinimo skyriaus darbo laikas:
I-V: 10.00 – 17.00
VI-VII: NEDIRBA

Tel.: 8 678 72 200
El. paštas: servisas@balduturgus.lt